• Internationale vergelijking omgang met psychisch gestoorde delinquenten

      Hoeve, M.; Fair, J.; Blijleven, B. (Vrije Universiteit Amsterdam - Afdeling Klinische Psychologie, 2001)
      Dit rapport doet verslag van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop Nederland en enkele landen omgaan met personen bij wie op het moment van het begaan van een delict, en/of ten tijde van het verschijnen ter rechtszitting, sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens. Het rapport richt zich op de tenuitvoerleeging van de wettelijke en niet-wettelijke bepalingen ten aanzien van afbakening, herkenning, plaatsing, behandeling, toezicht, ontslag en nazorg van deze groepen personen. Hierbij wordt niet ingegaan op de behandeling van psychisch gestoorde delinquenten waarbij de psychische stoornis geen directe gevolgen heeft voor het strafvorderingsproces, omdat deze groep delinquenten nauwelijks relevant is voor de visie over de plaats en functie van de tbs in het forensisch psychiatrisch veld.