• Literatuuronderzoek TBS en GGZ

      Vliet, J.A. van (Van Vliet Inter Aktief, 2001)
      In vervolg op twee vrij recente Interdepartementale Beleidsonderzoeken naar de TBS (Doelmatig behandelen, 1995 en Over Stromen, 1998) is in het voorjaar 2000 een aantal projecten gestart die zijn gericht op verbetering van de doelmatigheid van de TBS, het traject Toekomst van de TBS. Een van de onderdelen van dit traject is de Commissie 'Beleidsvisie TBS in brede context' (Commissie Kosto). Deze houdt zich bezig met de vraag wat in de toekomst de plaats en de functie van de TBS moet zijn. Binnen de context van de opdracht en vraagstelling van de commissie werd opdracht gegeven voor een literatuuronderzoek met als doelstelling een beknopt overzicht te geven van de ontwikkelingen in de TBS in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg. Dit overzicht zal als achtergrond dienen bij het vormen van een beleidsvisie over de toekomst van de TBS.