• Ontwikkeling screeningsinstrument jeugdige zedendelinquenten - Verslag van het onderzoeksproject

      Wijk, A.Ph. van; Hart-Kerkhoffs, L.A. 't; Doreleijers, Th.A.H.; Bullens, R.A.R. (Vrije Universiteit Amsterdam - Medisch centrum, 2005)
      Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een screeningsinstrument dat op empirische wijze is gevalideerd en dat in de praktijk kan worden ingezet als hulpmiddel om vast te stellen of in individuele gevallen van jeugdige zedendelinquenten een reactie nodig is en zo ja welke (strafrechtelijk dan/wel gericht op gedragsstoornis).