• Pedoseksuele delinquentie - Een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies

      Leuw, E.; Bijl, R.V.; Daalder, A. (WODC, 2004)
      Het aantal geregistreerde verdachten van pedoseksuele delicten is gedaald vanaf 1996. In dat jaar werden bijna 1800 verdachten van pedoseksuele delicten bij de politie geregistreerd. Dit aantal nam af tot bijna 1400 in 2002. Van deze groep pleegde tweederde voor het eerst een delict. Dit onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van pedoseksuele delicten, voor zover bekend binnen het justitiële systeem. Voorts wordt een beeld gegeven van dader- en slachtofferkenmerken en van de relatie waarin dader en slachtoffer tot elkaar staan. Sterker dan bij andersoortige delicten zijn plegers van pedoseksuele delicten vrijwel uitsluitend mannen. Gemiddeld zijn zij ook ouder dan plegers van andersoortige delicten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Strafwetgeving en justitieel beleid ten aanzien van seksuele misdrijven tegen minderjarigen 3. Pedoseksuele delicten: verschijningsvormen, kenmerken, risico's 4. Prevalentie van pedoseksuele delinquenten 5. Justitiële reacties op pedoseksuele delinquenten 6. Recidive bij pedoseksuele delinquenten 7. Daders en slachtoffers van pedoseksuele delinquenten 8. De toedracht van zwaar bestrafte pedoseksuele delinquentie 9. Patronen van zwaar bestrafte pedoseksuele delinquentie 10. Conclusies en aanbevelingen