• Evaluatie Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek - Eerste fase van het onderzoek

      Verrest, P.A.M.; Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 2002)
      Het onderzoek betreft een eerste verkennende fase van de evaluatie van de Wet Herziening Gerechtelijk Vooronderzoek, die op 1 februari 2000 in werking trad. De evaluatie is toegezegd door de Minister van Justitie aan het parlement. Het onderzoek is gesplitst in twee fasen. In de eerste fase is zowel onderzoek gedaan naar de achtergrond en de totstandkoming van de wet, als - in verkennende zin - naar de implementatie en de eerste signalen over de uitvoerbaarheid en de gevolgen in de praktijk. INHOUD: 1. Inleiding 2. De achtergronden van de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek 3. De wijzigingen als gevolg van de nieuwe wet 4. De algemene gevolgen van de wet 5. Conclusie