• De praktijk van mediation in ons omringende landen

      Roo, A. de; Jagtenberg, R. (WODC, 2003)
      Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de praktijk van toepassing van mediation op het gebied van bestuurs- en civiel recht (uitgezonderd familie- en echtscheidingsrecht) binnen de justitiële infrastructuur in ons omringende landen (GB, Fr, Du, Noorwegen) en de rol die de overheid - al dan niet als wetgever - daarbij inneemt. Vrijwel alle landen hebben reeds geruime tijd regelgeving op het terrein van mediation. Met name in familiegeschillen is vrijwel overal een een wettelijk verwijzingsregime (in voorbereiding) waarbij de rechter (dwingend) verwijst naar externe professionele mediators. Er zijn verschillende verwijzigsvarianten, al dan niet dwingend, al dan niet met sanctiedreiging bij afwijzing, gevonden. Op de meeste terreinen, maar vooral in familiezaken, worden aan mediators strikte opleidingseisen gesteld en is men het eens over de noodzaak van permanente opleiding en overheidstoezicht op de kwaliteit van mediators.