• Ruimte voor mediation

      Combrink-Kuiters, L.; Niemeijer, E.; Voert, M. ter (WODC, 2003)
      Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd. Het doel was enerzijds na te gaan of, en onder welke condities, mediation in de Nederlandse context een effectief en efficiënt alternatief is voor de gerechtelijke geschillenbeslechting. Anderzijds inzicht te verwerven in de factoren die van invloed zijn op het gebruik van mediation en de mogelijkheden die verschillende wijze van doorverwijzing bieden om dat gebruik te beinvloeden. De belangrijkste conclusie is dat er ruimte is voor mediation binnen de justitiële infrastructuur. INHOUD: 1. Inleiding 2. Project mediation bij de rechterlijke macht 3. Mediations bij de rechterlijke macht 4. Project mediation bij de gefinancierde rechtsbijstand 5. Mediations bij Bureaus Rechtshulp 6. Conclusies en aanbevelingen