• THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2001 - 2002)

      Niesink, R.J.M.; Pijlman, F.T.A.; Rigter, S.; Hoek, J.; Mostert, L. (WODC, 2002)
      THC (tetrahydrocannabinol) is de belangrijkste psychoactieve verbinding in de cannabisplant. In 1999 is door de ministeries van VWS en Justitie een onafhankelijke monitor geëntameerd naar de THC-gehaltes in cannabisproducten zoals die in de Nederlandse coffeeshops worden verkocht, als input voor het beleid inzake cannabis.