• Doorlooptijden - Eindrapport

      Bij, J. van der; Langbroek, P.; Fleur, E. (B&A Beleidsonderzoek en -Advies, 2002)
      Verkennende studie naar de mogelijkheden om doorlooptijden te kunnen genereren uit geautomatiseerde gegevensbestanden (meervoudige strafzaken, contradictoire handelszaken, echtscheidingen). Tevens een verkennende studie naar welke gegevens nodig zijn om zinvolle en betrouwbare informatie over doorlooptijden te verkrijgen.