• Evaluatie van de verstekregeling in strafzaken

      Valkenburg, W.E.C.A.; Hees, P.D. van; Verboort, P. (WODC, 2002)
      Met het onderzoek werd beoogd na te gaan hoe de regeling van behandeling van strafzaken bij verstek in de praktijk werkt en hoe vaak ervan gebruik gemaakt wordt. Advocaten stellen de mogelijkheid tot het verlenen van een machtiging niet standaard in het gesprek met de cliënt aan de orde, waardoor het risico ontstaat dat de verdachte die niet op de terechtzitting aanwezig is, niet kan worden verdedigd. Veel raadslieden die het gevoel hebben over voldoende informatie te beschikken om namens hun afwezige cliënt de verdediging te kunnen voeren, zijn dan door het ontbreken van een uitdrukkelijke machtiging, daartoe niet gerechtigd. Rechters zijn terughoudend in het honoreren van verzoeken tot aanhouding van de zaak totdat de verdachte aanwezig kan zijn of totdat een machtiging is verkregen. Wel wordt de zitting soms even onderbroken zodat de raadsman contact kan zoeken met zijn cliënt om alsnog een machtiging te verkrijgen.