• Telling beslag op zeeschepen in Nederland en de omringende landen

      Ginkel, E.C. van (WODC, 2002)
      Als een reder van een zeeschip schulden heeft, kan de schuldeiser het schip in beslag laten nemen. De indruk bestaat dat in Nederland eenvoudiger beslag kan worden gelegd dan in de ons omringende landen. In deze notitie wordt na gegaan of er in Nederland relatief meer schepen in beslag worden genomen. Verder wordt kort ingegaan op de wetgevingsstelsels in de verschillende landen met betrekking tot de beslagpraktijk.