• Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving - Onderzoek naar een mededingingstoets voor wetgeving

      Baarsma, B.E.; Geffen, S.M. van; Nooij, M. de; Theeuwes, J.J.M. (WODC, 2002)
      Dit onderzoek is bedoeld om het inzicht te vergroten in de wijze waarop mededingingsproblemen als gevolg van wetgeving kunnen ontstaan. Op systematische wijze worden de (potentiële) mededingingsproblemen die kunnen optreden bij ontwerpwetgeving in kaart gebracht. Het voorliggende onderzoeksrapport is geschreven om als basismateriaal te dienen ter vervaardiging van een checklist die kan worden gebruikt door een brede doelgroep, namelijk eenieder die binnen ministeries te maken heeft met wetgeving, en daarbij mogelijk profijt zou kunnen hebben bij een algemeen checklist van gerechtvaardigde en niet-gerechtvaardigde mededingingsbeperkingen. Bij dit onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling dat deze nog te vervaardigen checklist voornamelijk een karakter zal hebben dat zich beperkt tot een alarmerende functie, en geen definitieve zekerheid zal kunnen bieden over de verenigbaarheid met het mededingingsrecht.