Show simple item record

dc.contributor.authorHols, M.C.A.B.
dc.contributor.authorRozenberg, P.F.
dc.contributor.authorSchoenmakers, A.M.D.C.
dc.contributor.authorOudeman, R.M.
dc.contributor.authorRozenberg, R.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:11:23Z
dc.date.available2021-01-22T13:11:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1918
dc.description.abstractDit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). In 2002 is het politieonderwijs naar aard en inhoud substantieel veranderd. De opleidingen zijn omgevormd van interne opleidingen en cursussen naar geaccrediteerde beroepsopleidingen op middelbaar en hoger niveau. De bekostiging van dit onderwijs en de taken van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut voor de Politie (LSOP) is hiermee in overeenstemming gebracht.  In 2007 is door PriceWaterhouseCoopers een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de bekostiging van het politieonderwijs. Daarbij is het bekostigingsstelsel en de aannames die erin besloten liggen geëvalueerd en gevalideerd. In 2009 heeft echter een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, die een actualisatie van het huidige bekostigingsmethodiek lijken te rechtvaardigen. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: Hoe kan het politieonderwijs efficiënter en effectiever worden bekostigd, met als harde voorwaarde het behoud van kwaliteit? De afgeronde rapportage van dit onderzoek dat interne bedrijfsinformatie bevat, is aangeboden aan de Directeur-Generaal Politie.
dc.publisherCap Gemini Consulting
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 2071
dc.subjectPolitieopleiding
dc.subjectEffectiviteit en efficiency
dc.subjectKwaliteitszorg
dc.subjectKosten
dc.titleBekostiging van het politieonderwijs en de Politieacademie
dc.typerapport
dc.identifier.project2071
html.description.abstractDit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). In 2002 is het politieonderwijs naar aard en inhoud substantieel veranderd. De opleidingen zijn omgevormd van interne opleidingen en cursussen naar geaccrediteerde beroepsopleidingen op middelbaar en hoger niveau. De bekostiging van dit onderwijs en de taken van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut voor de Politie (LSOP) is hiermee in overeenstemming gebracht.  In 2007 is door PriceWaterhouseCoopers een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de bekostiging van het politieonderwijs. Daarbij is het bekostigingsstelsel en de aannames die erin besloten liggen geëvalueerd en gevalideerd. In 2009 heeft echter een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, die een actualisatie van het huidige bekostigingsmethodiek lijken te rechtvaardigen. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: Hoe kan het politieonderwijs efficiënter en effectiever worden bekostigd, met als harde voorwaarde het behoud van kwaliteit? De afgeronde rapportage van dit onderzoek dat interne bedrijfsinformatie bevat, is aangeboden aan de Directeur-Generaal Politie.nl_NL
dc.identifier.tuduuid:a6f3fb50-47b4-4bcf-b419-6f99d65f4458
dc.contributor.institutionCap Gemini Consulting
dc.contributor.institutionOBMG Consulting
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityUtrecht


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record