Show simple item record

dc.contributor.authorGestel, B. van
dc.contributor.authorVerhoeven, M.A. (medew.)
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-20T08:53:29Z
dc.date.available2021-01-20T08:53:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/185
dc.description.abstractThe Netherlands has seen a series of violent contract killings by organised crime groups in recent years. While contract killings are by no means new to the Netherlands (with around twenty to thirty cases a year over the last few decades), there is reason to believe that the nature of the killings has changed. The key question of this exploratory study was as follows: What recent developments can be identified in relation to the phenomenon of contract killings by organised crime groups, according to key informants of the police and the Public Prosecution Servicve?en_GB
dc.description.abstractDe afgelopen jaren heeft in Nederland een reeks gewelddadige liquidaties plaatsgevonden. Hoewel liquidaties geen nieuw fenomeen zijn in Nederland (het aantal schommelde in de afgelopen decennia tussen de twintig en dertig per jaar), zijn er wel geluiden dat de aard van het delict verandert. De centrale probleemstelling van deze verkennende studie luidt: Welke recente ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het fenomeen liquidaties, volgens sleutelinformanten van politie en justitie?Bij recente ontwikkelingen is gekeken naar motieven en de achtergrond van liquidaties, de samenstelling van dadergroepen, de uitvoering (modus operandi) en de facilitering van liquidaties. Voor deze verkennende studie zijn gesprekken gevoerd met twaalf sleutelinformanten, het betreft politie en -justitiefunctionarissen die vanuit de aard van hun werkzaamheden kennis hebben over liquidaties. Aanvullend hebben we drie interne politiedocumenten bestudeerd, die in hoofdzaak gebaseerd waren op operationele opsporingsinformatie. Daarnaast hebben we aanvullend informatie uit verschillende openbare journalistieke bronnen geraadpleegd. Informatie is vergaard in de periode april 2016 - november 2016.Deze voorstudie betreft geen analyse van ‘hard’ empirisch materiaal maar heeft een verkennend karakter en is in hoofdzaak gebaseerd op de kennis, ervaring en inschattingen van politie- en justitiefunctionarissen die belast zijn met de opsporing en vervolging van liquidaties.nl_NL
dc.publisherWODC
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2017-07
dc.subjectLiquidatie
dc.subjectWapengebruik
dc.subjectMisdaadanalyse
dc.subjectFenomeenonderzoek
dc.subjectCriminele groepering
dc.subjectDelinquenten
dc.subjectGeorganiseerde criminaliteit
dc.subjectModus operandi
dc.subjectDaderkenmerk
dc.subjectGroepsrelatie
dc.titleVerkennende voorstudie Liquidaties
dc.typerapport
dc.identifier.project2624
refterms.dateFOA2021-01-20T08:53:29Z
dc.identifier.tuduuid:3dbcec90-d892-4a0e-a785-8f75f2783f3d
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityDen Haag


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier_2017-7_2624_Samenvattin ...
Size:
28.32Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
Cahier_2017-7_2624_Volledige_t ...
Size:
260.1Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
Cahier_2017-7_2624_Summary_tcm ...
Size:
24.56Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record