Show simple item record

dc.contributor.authorWal, H.A. van der
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:11:05Z
dc.date.available2021-01-22T13:11:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationISBN:978-90-8850-242-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1789
dc.description.abstractOp 17 januari 2011 was het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in Aruba tien jaar van kracht. In dit proefschrift wordt duidelijk gemaakt dat ontwikkelingscriminologische, pedagogische en juridische uitgangspunten met betrekking tot de aanpak van jeugddelinquentie convergeren. De ratio dat het jeugdstrafrechtsbeleid onderdeel moet zijn van integraal jeugdbeleid is gelegen in het feit dat ingevolge het IVRK de belangen van het kind immer centraal dienen staan. Gebruikmakend van de ontwikkelingscriminologische en pedagogische uitkomsten van dit empirische onderzoek naar risico- en promotieve factoren voor delinquentie kan een verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie in Aruba geconcretiseerd worden. Anderzijds kunnen juridische argumenten worden gebruikt om concrete maatregelen die voortvloeien uit het IVRK te beargumenteren of af te dwingen. Een verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie is daarmee in feite een juridische legitimatie voor de pedagogische/ontwikkelingspsychologische aanpak van gedragsproblemen. Dit onderzoek vond plaats binnen het kader van een grootschalige studie naar jeugdcriminaliteit en probleemgedrag bij 10-17-jarigen op Aruba. De hoofddoelstelling is inzicht te krijgen in de jeugdcriminaliteit op Aruba en de achtergronden daarvan. Daartoe zijn door de Stichting Maatschappij en Criminaliteit (SMC) in 2007 jongeren woonachtig op Aruba geënquêteerd, gebruikmakend van (een licht aangepaste versie van) het WODC-MZJ-instrument (Van der Laan & Blom, 2006).
dc.publisherSWP
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 1796
dc.subjectDelinquent gedrag
dc.subjectOpvoeding
dc.subjectGeslacht en criminaliteit
dc.subjectKinderrechten
dc.subjectJeugdige delinquenten
dc.subjectLeeftijd en criminaliteit
dc.subjectAruba
dc.subjectSchoolprestatie
dc.subjectOntwikkelingspsychologie
dc.subjectJeugdcriminaliteit
dc.titleJeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent?
dc.title.alternativeempirisch gebaseerde voorstellen voor de aanpak van jeugddelinquentie in overeenstemming met het IVRK
dc.typerapport
dc.identifier.project1796
html.description.abstractOp 17 januari 2011 was het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in Aruba tien jaar van kracht. In dit proefschrift wordt duidelijk gemaakt dat ontwikkelingscriminologische, pedagogische en juridische uitgangspunten met betrekking tot de aanpak van jeugddelinquentie convergeren. De ratio dat het jeugdstrafrechtsbeleid onderdeel moet zijn van integraal jeugdbeleid is gelegen in het feit dat ingevolge het IVRK de belangen van het kind immer centraal dienen staan. Gebruikmakend van de ontwikkelingscriminologische en pedagogische uitkomsten van dit empirische onderzoek naar risico- en promotieve factoren voor delinquentie kan een verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie in Aruba geconcretiseerd worden. Anderzijds kunnen juridische argumenten worden gebruikt om concrete maatregelen die voortvloeien uit het IVRK te beargumenteren of af te dwingen. Een verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie is daarmee in feite een juridische legitimatie voor de pedagogische/ontwikkelingspsychologische aanpak van gedragsproblemen. Dit onderzoek vond plaats binnen het kader van een grootschalige studie naar jeugdcriminaliteit en probleemgedrag bij 10-17-jarigen op Aruba. De hoofddoelstelling is inzicht te krijgen in de jeugdcriminaliteit op Aruba en de achtergronden daarvan. Daartoe zijn door de Stichting Maatschappij en Criminaliteit (SMC) in 2007 jongeren woonachtig op Aruba geënquêteerd, gebruikmakend van (een licht aangepaste versie van) het WODC-MZJ-instrument (Van der Laan & Blom, 2006).nl_NL
dc.identifier.tuduuid:18d55e34-935b-460d-ac06-46477540254d
dc.contributor.institutionVrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
dc.source.cityAmsterdam


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record