Show simple item record

dc.contributor.authorKloosterman, D.R.
dc.contributor.authorWinter, H.B.
dc.contributor.authorNoordam, F.M.
dc.contributor.authorRidder, J. de
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:07:34Z
dc.date.available2021-01-22T13:07:34Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationISBN:9036716381
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1330
dc.description.abstractBurgers, bedrijven en andere organisaties komen in Nederland op allerlei manieren in aanraking met de overheid. Veelal krijgen ze te maken met individuele besluiten, zoals vergunningen of subsidietoekenningen. De bevoegdheid deze besluiten te nemen en andere bevoegdheden van de de overheid moeten, in beginsel, een grondslag hebben in een algemene regeling. Naast de 'klassieke' regelgevers (Haagse, provinciale en gemeentelijke regelgevers) kunnen ook zelfstandige bestuursorganen algemeen verbindende voorschriften opstellen. Zelfstandige bestuursorganen (zbo's) zijn bestuursorganen die op het niveau van de centrale overheid zijn ingesteld, maar die niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een politiek verantwoordelijke minister. De kwantiteit en kwaliteit van algemene regelgeving staan al langer in de belangstelling van de rijksoverheid. Met name sinds de jaren tachtig zijn totstandkoming en functioneren van regelgeving op de politieke agenda gekomen, waarbij door de jaren heen bepaalde accenten zijn gelegd. Aanvankelijk lag de nadruk op het streven naar harmonisatie van regelgeving. Later werd vooral deregulering beoogd. De afgelopen jaren is steeds sterker gelet op formele en inhoudelijke kwaliteitseisen. Op de hoeveelheid door zbo's vastgestelde regels en de kwaliteit van die regels bestond onvoldoende zicht. Dat is voor het minsterie van Justitie reden geweest onderzoek te laten doen. In dit onderzoeksrapport is een per september 2001 geactualiseerd zbo-overzicht opgenomen en is de kwantitatieve omvang van regelgevende bevoegdheid van zbo's weergegeven. De kwaliteit van zbo-regelgeving is onderzocht op basis van een nadere beschouwing van 15 zbo-regelingen. Het onderzoeksrapport bevat tevens aanbevelingen gericht tot de nationale wetgever en tot zelfstandige bestuursorganen.
dc.publisherRijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 01.004
dc.subjectEffectiviteit en efficiency
dc.subjectKwaliteitszorg
dc.subjectWet- en regelgeving
dc.subjectRegelingsbevoegdheid
dc.subjectZelfstandig bestuursorgaan
dc.titleIn zelfstandigheid geregeld
dc.title.alternativeEen onderzoek naar de omvang van de regelgevende bevoegdheden van zelfstandige bestuursorganen en de kwaliteit van de regelgeving van zelfstandige bestuursorganen
dc.typerapport
dc.identifier.project01.004
refterms.dateFOA2021-01-22T13:07:34Z
html.description.abstractBurgers, bedrijven en andere organisaties komen in Nederland op allerlei manieren in aanraking met de overheid. Veelal krijgen ze te maken met individuele besluiten, zoals vergunningen of subsidietoekenningen. De bevoegdheid deze besluiten te nemen en andere bevoegdheden van de de overheid moeten, in beginsel, een grondslag hebben in een algemene regeling. Naast de 'klassieke' regelgevers (Haagse, provinciale en gemeentelijke regelgevers) kunnen ook zelfstandige bestuursorganen algemeen verbindende voorschriften opstellen. Zelfstandige bestuursorganen (zbo's) zijn bestuursorganen die op het niveau van de centrale overheid zijn ingesteld, maar die niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een politiek verantwoordelijke minister. De kwantiteit en kwaliteit van algemene regelgeving staan al langer in de belangstelling van de rijksoverheid. Met name sinds de jaren tachtig zijn totstandkoming en functioneren van regelgeving op de politieke agenda gekomen, waarbij door de jaren heen bepaalde accenten zijn gelegd. Aanvankelijk lag de nadruk op het streven naar harmonisatie van regelgeving. Later werd vooral deregulering beoogd. De afgelopen jaren is steeds sterker gelet op formele en inhoudelijke kwaliteitseisen. Op de hoeveelheid door zbo's vastgestelde regels en de kwaliteit van die regels bestond onvoldoende zicht. Dat is voor het minsterie van Justitie reden geweest onderzoek te laten doen. In dit onderzoeksrapport is een per september 2001 geactualiseerd zbo-overzicht opgenomen en is de kwantitatieve omvang van regelgevende bevoegdheid van zbo's weergegeven. De kwaliteit van zbo-regelgeving is onderzocht op basis van een nadere beschouwing van 15 zbo-regelingen. Het onderzoeksrapport bevat tevens aanbevelingen gericht tot de nationale wetgever en tot zelfstandige bestuursorganen.nl_NL
dc.identifier.tuduuid:bb56bea6-c087-477c-9d36-6f6abc69c759
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityGroningen


Files in this item

Thumbnail
Name:
ewb02zel-samenvatting_tcm28-66 ...
Size:
7.704Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
01.004-volledige-tekst_tcm28-6 ...
Size:
1.994Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record