Show simple item record

dc.contributor.authorHeiden - Attema, N. van der
dc.contributor.authorWartna, B.S.J.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:07:32Z
dc.date.available2021-01-22T13:07:32Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1312
dc.description.abstractThis memorandum comprises a report on a reoffender measurement for juveniles who have been order to receive  a penal treatment sanction. The study, carried out at the request of the Dutch Correctional Institutions Service (DJI), fits in with the development of the Recidivism Monitor. WODC wishes to use this project to drastically expand the number of recidivism measurements in the coming years, with the aim of obtaining a better insight into the outflow results of judicial interventions. Some groups, such as youngsters with a penal treatment sanction, will be monitored by means of repeated measurements to be able to map out the further progress of their criminal career. This survey is used to establish to what extent the group of youngsters placed in a judicial institution for juvenile offenders are comparable to youngsters who were ordered a special treatment (bb) or juvenile hospital order prior to the amendment of the juvenile criminal law. The background characteristics that play a role in the comparison of the three subgroups are: the age of the youngster, gender, ethnicity, nature and seriousness of the basic offence, duration of the measure and the scope of the criminal past, i.e. the number and seriousness of offences committed and prosecuted. In addition to a description of the groups of youngsters with special treatment, a juvenile hospital order and a placement in a judicial institution for juvenile offenders, this study also addresses recidivism amongst youngsters in the period following termination of the measure.en_GB
dc.description.abstractDeze notitie bevat een verslag van een recidivemeting onder jongeren met een strafrechtelijke maatregel. De studie, uitgevoerd op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), past in de ontwikkeling van de Recidivemonitor.  Met dit project wil het WODC het aantal recidivemetingen de komende jaren sterk uitbreiden, met als doel meer zicht te krijgen op de uitstroomresultaten van justitiële interventies. Sommige groepen, zoals de jongeren met een  strafrechtelijke maatregel, zullen door middel van herhaalde metingen blijvend worden gevolgd, zodat ook het verdere verloop van hun criminele carrière in beeld kan worden gebracht. Via dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de groep jongeren die een pij-maatregel ondergaan vergelijkbaar is met jongeren die vóór de wijziging van het jeugdstrafrecht een buitengewone behandeling (bb) of een jeugd-tbr kregen opgelegd. De achtergrondkenmerken die bij de vergelijking van de drie subgroepen een rol spelen, zijn: de leeftijd van de jongere, geslacht, etniciteit, aard en ernst van het uitgangsdelict, duur van de maatregel en de omvang van het strafrechtelijk verleden, dat wil zeggen het aantal en de ernst van eerder gepleegde delicten waarbij vervolging werd ingesteld. Naast een beschrijving van de groepen jongeren met een bb, een jeugd-tbr en een pij gaat  deze studie ook in op de recidive van de jongeren in de periode na beëindiging van de maatregel.nl_NL
dc.publisherWODC
dc.relation.ispartofseriesOnderzoeksnotities 2000/09
dc.subjectBuitengewone behandeling
dc.subjectPlaatsing in jeugdinrichting
dc.subjectJeugdige delinquenten
dc.subjectRecidive
dc.subjectJeugdtbs
dc.titleRecidive na een strafrechtelijke maatregel
dc.title.alternativeeen studie naar de geregistreerde criminaliteit onder jongeren met een pibb, een jeugd-tbr of een pij
dc.typerapport
dc.identifier.projectW00238
refterms.dateFOA2021-01-22T13:07:32Z
dc.identifier.tuduuid:6abe7231-bb17-422b-86b7-27ae7f5041aa
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityDen Haag


Files in this item

Thumbnail
Name:
on2000-9_samenvatting_tcm28-79 ...
Size:
14.05Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
on2000-09-volledige-tekst_tcm2 ...
Size:
495.9Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
on2000-9_Summary_tcm28-79024.pdf
Size:
10.43Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record