Show simple item record

dc.contributor.authorBokhorst, R.J.
dc.contributor.authorKogel, C.H. de
dc.contributor.authorMeij, C.F.M van der
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:07:08Z
dc.date.available2021-01-22T13:07:08Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationISBN:9054542438
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1142
dc.description.abstractWithin the framework of a possible switch to a loan scheme for legal assistance, the question regarding (potential) users' capacity to repay is the central issue in this research.
dc.description.abstractOp 1 februari 2000 is de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) in werking getreden. De minister van Justitie heeft aan de Kamer een evaluatie van deze wet toegezegd. Dit evaluatieonderzoek, dat wordt verricht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), loopt van 2000 tot 2003. Het moet inzicht verschaffen in de mate waarin de doelstellingen van de Wet BOB worden gehaald en in de werkbaarheid van de regelgeving in de praktijk. Vanwege de omvang van het terrein dat onderwerp van de evaluatie is, is het onderzoek in twee fasen opgezet. Het onderzoek in de eerste fase kan al in een vroeg stadium een indruk geven van ervaringen met de Wet BOB. Daarnaast helpt de eerste fase onderzoeksvragen te specificeren die in de meer verdiepende tweede fase van het evaluatieonderzoek aan bod zullen komen. Dit rapport is het verslag van het eerste, beschrijvende gedeelte van het onderzoek, dat het karakter heeft van een procesevaluatie. Het geeft een indruk van de manier waarop aan de nieuwe wetgeving uitvoering wordt gegeven en van wat daarbij goed en minder goed verloopt. Het rapport bevat een bespreking van literatuur die over het Wetsvoorstel BOB is verschenen, een bespreking van de wet zelf en een inventarisatie en analyse van de ervaringen in de uitvoeringspraktijk tijdens de eerste anderhalf jaar dat de Wet BOB van kracht was. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beschrijving van de Wet Bob en parlementaire behandeling 3. Verwachtingen en opvattingen over de Wet BOB: een literatuuroverzicht 4. Implementatie van de Wet BOB 5. Praktijkervaringen met de Wet BOB
dc.publisherWODC
dc.relation.ispartofseriesOnderzoek en beleid 197
dc.subjectInformanten
dc.subjectBijzondere opsporingsbevoegdheid
dc.subjectWet- en regelgeving
dc.subjectAfluisteren
dc.subjectEvaluatieonderzoek
dc.subjectOpsporingsonderzoek
dc.subjectInfiltratie
dc.subjectObservatie ter opsporing
dc.subjectInformatie-inwinning
dc.subjectGecontroleerde aflevering
dc.titleEvaluatie van de Wet BOB - fase 1
dc.title.alternativeDe eerste praktijkervaringen met de Wet Bijzondere opsporingsbevoedheden
dc.typerapport
dc.identifier.project99.041
refterms.dateFOA2021-01-22T13:07:08Z
html.description.abstractWithin the framework of a possible switch to a loan scheme for legal assistance, the question regarding (potential) users' capacity to repay is the central issue in this research.en_GB
html.description.abstractOp 1 februari 2000 is de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) in werking getreden. De minister van Justitie heeft aan de Kamer een evaluatie van deze wet toegezegd. Dit evaluatieonderzoek, dat wordt verricht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), loopt van 2000 tot 2003. Het moet inzicht verschaffen in de mate waarin de doelstellingen van de Wet BOB worden gehaald en in de werkbaarheid van de regelgeving in de praktijk. Vanwege de omvang van het terrein dat onderwerp van de evaluatie is, is het onderzoek in twee fasen opgezet. Het onderzoek in de eerste fase kan al in een vroeg stadium een indruk geven van ervaringen met de Wet BOB. Daarnaast helpt de eerste fase onderzoeksvragen te specificeren die in de meer verdiepende tweede fase van het evaluatieonderzoek aan bod zullen komen. Dit rapport is het verslag van het eerste, beschrijvende gedeelte van het onderzoek, dat het karakter heeft van een procesevaluatie. Het geeft een indruk van de manier waarop aan de nieuwe wetgeving uitvoering wordt gegeven en van wat daarbij goed en minder goed verloopt. Het rapport bevat een bespreking van literatuur die over het Wetsvoorstel BOB is verschenen, een bespreking van de wet zelf en een inventarisatie en analyse van de ervaringen in de uitvoeringspraktijk tijdens de eerste anderhalf jaar dat de Wet BOB van kracht was. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Beschrijving van de Wet Bob en parlementaire behandeling 3. Verwachtingen en opvattingen over de Wet BOB: een literatuuroverzicht 4. Implementatie van de Wet BOB 5. Praktijkervaringen met de Wet BOBnl_NL
dc.identifier.tuduuid:ae97b3bf-baec-47a6-bd26-1d05bac3b979
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityDen Haag


Files in this item

Thumbnail
Name:
ob197-volledige-tekst_tcm28-74 ...
Size:
1.166Mb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
ob197-samenvatting_tcm28-74919.pdf
Size:
112.1Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
ob197-summary_tcm28-74921.pdf
Size:
41.45Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record