Show simple item record

dc.contributor.authorTerlouw, G.J.
dc.contributor.authorKamphorst, P.A.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:07:07Z
dc.date.available2021-01-22T13:07:07Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1140
dc.description.abstractAt the beginning of 2000, the district court of Rotterdam began a two-year experiment involving electronic house arrest for minors as a method of pre-trial detention. An important aim of this method is to maintain and strengthen the ties that the young people have with society. In principle, all young people aged between 12 and 18 who have committed one or more offences for which pre-trial detention can be demanded are eligible for electronic house arrest. However, these young people must meet a number of conditions. For instance, they must have a stable home environment, undergo meaningful education/training or employment during the daytime, be adequately disciplined and possess the ability to cope with structures. The courts make the final decision about the assignment of electronic house arrest.
dc.description.abstractBegin 2000 startte in het arrondissement Rotterdam een tweejarig experiment met elektronisch huisarrest voor minderjarigen als modaliteit voor de voorlopige hechtenis. Een belangrijk doel bij deze modaliteit is de maatschappelijke banden van de jongere te behouden en versterken. In principe komen alle jongeren in aanmerking voor elektronisch huisarrest die tussen de 12 en 18 jaar oud zijn en een of meer strafbare feiten hebben gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis kan worden geëist. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de jongere beschikken over een stabiele thuissituatie, een zinvolle dagbesteding, en voldoende discipline en structurerend vermogen. De raadkamer beslist uiteindelijk over de toewijzing van het elektronisch huisarrest. De probleemstelling voor het evaluatieonderzoek luidt: hoe is het experiment totstandgekomen, hoe functioneert het en is invoering op bredere schaal wenselijk? De onderzoeksvragen hebben betrekking op de totstandkoming van het project, de samenwerking in het project, de instroomcriteria, de instroom en de ‘aanzuigende’ werking, het verloop en de beleving van het elektronisch huisarrest door de jongere en zijn omgeving, de relatie tussen elektronisch huisarrest en de strafoplegging, en de mate waarin er recidive optreedt. Het onderzoek omvat een procesevaluatie met enkele kwantitatieve elementen. De evaluatie heeft betrekking op de eerste anderhalf jaar van het tweejarige experiment. De bevindingen zijn in een aantal opzichten beperkt generaliseerbaar, want maar weinig deelnemers en hun ouders/verzorgers waren bereid tot een interview; ook zijn er knelpunten ondervonden bij het verzamelen van de kwantitatieve informatie. INHOUD: 1. Inleiding, probleemstelling en onderzoeksopzet 2. De instroom 3. Ervaringen en oordeel van de jongeren en hun ouders 4. Ervaringen en oordeel van de uitvoerende partijen 5. Samenvatting, conclusies en slotbeschouwing
dc.publisherWODC
dc.relation.ispartofseriesOnderzoek en beleid 195
dc.subjectVoorlopige hechtenis
dc.subjectElektronische detentie
dc.subjectJeugdige delinquenten
dc.titleVan vast naar mobiel
dc.title.alternativeEen evaluatie van het experiment met elektronisch huisarrest voor minderjarigen als modaliteit voor de voorlopige hechtenis
dc.typerapport
dc.identifier.project98.039
refterms.dateFOA2021-01-22T13:07:07Z
html.description.abstractAt the beginning of 2000, the district court of Rotterdam began a two-year experiment involving electronic house arrest for minors as a method of pre-trial detention. An important aim of this method is to maintain and strengthen the ties that the young people have with society. In principle, all young people aged between 12 and 18 who have committed one or more offences for which pre-trial detention can be demanded are eligible for electronic house arrest. However, these young people must meet a number of conditions. For instance, they must have a stable home environment, undergo meaningful education/training or employment during the daytime, be adequately disciplined and possess the ability to cope with structures. The courts make the final decision about the assignment of electronic house arrest.en_GB
html.description.abstractBegin 2000 startte in het arrondissement Rotterdam een tweejarig experiment met elektronisch huisarrest voor minderjarigen als modaliteit voor de voorlopige hechtenis. Een belangrijk doel bij deze modaliteit is de maatschappelijke banden van de jongere te behouden en versterken. In principe komen alle jongeren in aanmerking voor elektronisch huisarrest die tussen de 12 en 18 jaar oud zijn en een of meer strafbare feiten hebben gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis kan worden geëist. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de jongere beschikken over een stabiele thuissituatie, een zinvolle dagbesteding, en voldoende discipline en structurerend vermogen. De raadkamer beslist uiteindelijk over de toewijzing van het elektronisch huisarrest. De probleemstelling voor het evaluatieonderzoek luidt: hoe is het experiment totstandgekomen, hoe functioneert het en is invoering op bredere schaal wenselijk? De onderzoeksvragen hebben betrekking op de totstandkoming van het project, de samenwerking in het project, de instroomcriteria, de instroom en de ‘aanzuigende’ werking, het verloop en de beleving van het elektronisch huisarrest door de jongere en zijn omgeving, de relatie tussen elektronisch huisarrest en de strafoplegging, en de mate waarin er recidive optreedt. Het onderzoek omvat een procesevaluatie met enkele kwantitatieve elementen. De evaluatie heeft betrekking op de eerste anderhalf jaar van het tweejarige experiment. De bevindingen zijn in een aantal opzichten beperkt generaliseerbaar, want maar weinig deelnemers en hun ouders/verzorgers waren bereid tot een interview; ook zijn er knelpunten ondervonden bij het verzamelen van de kwantitatieve informatie. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding, probleemstelling en onderzoeksopzet 2. De instroom 3. Ervaringen en oordeel van de jongeren en hun ouders 4. Ervaringen en oordeel van de uitvoerende partijen 5. Samenvatting, conclusies en slotbeschouwingnl_NL
dc.identifier.tuduuid:fc319035-53d3-479d-9d44-02ebbda97ba4
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityDen Haag


Files in this item

Thumbnail
Name:
ob195-volledige-tekst_tcm28-74 ...
Size:
6.025Mb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
ob195-samenvatting_tcm28-74707.pdf
Size:
42.68Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
ob195-summary_tcm28-74709.pdf
Size:
20.13Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record