Now showing items 3593-3612 of 5025

   Title
   Over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke inteventies [1]
   over het optreden en afhandelen van (potentieel) juridische problemen in het midden- en kleinbedrijf [1]
   Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen [1]
   over het WODC in de tijd en de relatie tussen onderzoek en beleid in het bijzonder [1]
   Over import- en deprivatiefactoren bij detentieschade [1]
   Over jaarverslagen en wetsevaluatie [1]
   Over leven na de moord [1]
   Over meervoudig gebruik van de gesubsidieerde rechtsbijstand in de periode 1 januari 2000 tot 1 augustus 2003 [1]
   Over mogelijke verschuivingen in werklast ten gevolge van wijziging van de competentiegrens ; ten behoeve van de Commissie Herijking omvang verplichte procesvertegenwoordiging [1]
   Over notarissen [1]
   Over omzettingen en hervattingen [1]
   Over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes [1]
   Over regels en appèl [1]
   over slachtoffers, daders en strafrecht [1]
   Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht [1]
   Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers [2]
   over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers [1]
   Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte [1]
   Overdrachtsdocument Nulmeting en evaluatiekader Wet BIBOB ; Analysekader Voorstudie evaluatie Wet BIBOB [1]
   Overheden over internationalisering en ICT-recht [1]