• Internationaal recht en cannabis - Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik

   Kempen, P.H.P.H.M.C. van; Fedorova, M.I. (Radboud Universiteit Nijmegen, 2014)
   Sinds 2005 heeft zich in buiten- en binnenland een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan in de vorm van gewijzigde wet- en regelgeving en officiële stellingnames op het gebied van cannabisteelt. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volg: In hoeverre zijn de gemeentelijke argumenten en plannen en buitenlandse initiatieven betreffende het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt verenigbaar met het geldende daarvoor relevante internationale recht zoals dit blijkt uit de VN-drugsverdragen en het Europees recht? INHOUD: 1. Inleiding 2. Internationaalrechtelijke verplichtingen betreffende cannabis: VN-drugsverdragen 3. Europeesrechtelijke verplichtingen betreffende cannabis: EU-drugsregelgeving 4. Toetsing van gemeentelijke en buitenlandse argumenten en initiatieven betreffende regulering van cannabisteelt 5. Conclusie
  • Milieustrafrecht - Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk

   Visser, M.J.C. (red.); Lange, A. de (red.) (WODC (subsidie), 2007)
   In dit boek staat het milieustrafrecht centraal. In een aantal bijdragen geven onderzoekers een geactualiseerd inzicht in onderzoek dat zij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Aspecten, zoals opbouw en structuur van wetgeving, oorzaken van het gebrek aan naleving, samenwerking en problemen bij toezicht en opsporing en de rol van (technisch) bewijs, komen in deze bundel aan de orde.
  • Multinational overview of cannabis production regimes

   Kilmer, B.; Kruithof, K.; Pardal, M.; Caulkins, J.P.; Rubin, J. (RAND Europe, 2013)
   This report contains a multinational overview of cannabis production regimes, with a special focus on identifying and describing official statements and/or legal decisions made about production regimes for non-medical and non-scientific purposes (i.e., recreational use for adults). This research report describes the ways in which these policies developed in selected countries, and the legal, legislative and voters' decisions that shaped them. The four case studies are Spain, Belgium, The United States of America and Uruquay. CONTENT: 1. Introduction 2. Cannabis production regimes for non-medical and non-scientific purposes: four case studies 3. An overview of other initiatives