Now showing items 1120-1139 of 5025

   Title
   Een 'nulmeting' naar de forensische stand van zaken in 2003 in de arrondissementen Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Utrecht [1]
   een (inter)nationale vergelijking van instrumenten en procedures [1]
   Een aantal alternatieve straffen en alternatieve strafexecuties nader bekeken [1]
   Een aanvullend literatuuronderzoek ten behoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie [1]
   Een actie ter bestrijding van inbraak en diefstal; een eerste evaluatie [1]
   Een actualisatie van het deelonderzoek 'Verklaringen daling recidive' [1]
   een advies voor een meerjaren onderzoeksprogramma [1]
   Een afhandelingsprocedure in geval van eenvoudige winkeldiefstal [1]
   Een Alcohol-Verkeers Project in de provincie Drenthe [1]
   Een analyse en waardering van het onderzoek binnen het paradigma van de contacthypothese [1]
   Een analyse in het kader van de motie Duykers [1]
   een analyse met meer bijzonder aandacht voor het EVRM [1]
   Een analyse van aard en omvang van geweld op straat tussen onbekenden [1]
   Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico's voor toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht en enige aanbevelingen voor toekomstig beleid [1]
   Een analyse van het WAS vanuit het denkkader van een MKBA [1]
   Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling [1]
   Een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector [1]
   Een analyse van verrijkte cliëntgegevens van Slachtofferhulp Nederland [1]
   een beeld van de praktijk [1]
   Een behoefteonderzoek naar de aard en omvang van nazorg voor gedetineerden [1]