• Interventies in uitvoering - wat er mis kan gaan bij de uitvoering van justitiële (gedrags)interventies en hoe dat komt

      Nas, C.N.; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Wieman, J. (WODC, 2011)
      In deze notitie worden procesevaluaties van verschillende interventies in het strafrechtelijke systeem onderzocht. De bedoeling is om meer inzicht te krijgen in de uitvoering van interventies - met nadruk op de problemen waarmee uitvoerders worden geconfronteerd bij de interventies - en in mogelijke oorzaken van geconstateerde uitvoeringsproblemen. INHOUD: 1. Aanleiding, doel en probleemstelling 2. Procesevaluaties: de uitvoering van interventies 3. Methode 4. Wat er misgaat in de uitvoering van interventies 5. Belemmeringen waar onderzoekers tegenaanlopen 6. Conclusies en discussie