• Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen - stand van zaken en mogelijkheden voor innovatie

      Fischer, T.F.C.; Captein, W.J.M.; Zwirs, B.W.C. (Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2012)
      Sinds 2005 worden alle gedragsinterventies die door de drie reclasseringsorganisaties worden aangeboden door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies getoetst op hun kwaliteit. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of het huidige aanbod (en aanbod in ontwikkeling) van gedragsinterventies voldoet  en - zo niet - op welke manier innovatie mogelijk is. Dit onderzoek betreft het in kaart brengen van 1) criminogene factoren die in de huidige praktijk niet voldoende aan bod komen en 2) bepaalde groepen justitiabelen die met het huidige aanbod niet bereikt worden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Dataverzameling en analysetechnieken 3. Inventarisatie gedragsinterventies: afgedekte en onafgedekte factoren 4. Inventarisatie gedragsinterventies: exclusie 5. Non-participatie: no show en uitval 6. Mogelijkheden voor innovatie van het aanbod 7. Conclusies