• Ongewenste omgangsvormen tussen gevangenispersoneel - stand van zaken anno 2011

      Molleman, T. (WODC, 2011)
      Dit rapport doet verslag van een deel van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van het gevangeniswezen in 2011. Specifiek wordt ingegaan op ongewenste omgangsvormen die personeel ervaart door toedoen van collega's en leidinggevenden tijdens hun werk. Dit kan gaan om verbale agressie, intimidatie of bedreiging, seksuele intimidatie, discriminatie en fysiek geweld. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Cijfermatig inzicht in ongewenste omgangsvormen 4. Kwalitatief inzicht in ongewenste omgangsvormen 5. Samenhang tussen ongewenste omgangsvormen en andere factoren 6. Conclusie