• Verbetertraject Toezicht Jeugd - procesevaluatie van de pilot

      Drost, V.; Jongebreur, W.; Reitsma, J. (Significant, 2010)
      In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van de pilot van het Verbetertraject Toezicht Jeugd zoals die is uitgevoerd in het arrondissement Breda. De pilot is enerzijds gericht op een tijdige uitvoering van de bijzondere voorwaarde 'Maatregel Hulp en Steun' en anderzijds gericht op een adequate reactie bij niet-naleving van de voorwaarde. De centrale vraagstelling luidt: Wordt dit project uitgevoerd zoals beoogd en zijn bijstellingen nodig voordat het project landelijk wordt geïmplementeerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Knelpunten en in de pilot beoogde oplossingen 3. Organisatie van de pilot 4. Snelle start van het toezicht 5. Adequate uitvoering van het toezicht 6. Conclusie