• De maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders - procesevaluatie

      Goderie, M.; Lünnemann, K.D.; Drost, L. (medew.); Tierolf, B. (medew.); Hermens, F. (medew.); Heuvel, L. van den (medew.) (WODC, 2008)
      Doel van dit onderzoek is zicht geven op de implementatie van de Maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders [ISD], zodat betrokkenen, beleidsmakers, minister en Kamer weten in hoeverre de wet is ingevoerd en of er nog verbeteringen wenselijk of noodzakelijk zijn. Daarbij is een schatting nodig van de delicten die door de incapacitatie van de veelplegers de samenleving bespaard zijn gebleven.