• De ontwikkeling van een onderzoekpakket naar het functioneren van coffeeshops - probleemanalyse en onderzoekthema's

      Leuw, Ed. (WODC, 1995)
      Coffeeshops vormen zonder twijfel één van de belangrijkste en moeilijkste (in termen van complexiteit en tegenstrijdigheid) beheersingsproblemen binnen het Nederlandse drugsbeleid. De centrale doelstelling van een onderzoeksprogramma naar coffeeshops dient bij dit gegeven aan te sluiten. Mogelijke (waarschinlijke) consequenties van beleidsopties voor de regulering van de consumptiemarkt voor cannabis zullen op basis van onderzoek moeten worden verhelderd.