• Coffeeshops in Nederland '07 - naleving en handhaving van coffeeshopregels

      Bruin, D. de; Dijkstra, M.; Breeksema, J. (WODC, 2009)
      Doel van dit onderzoek is het beschrijven van de wijze waarop en de mate waarin de landelijke en lokale criteria voor coffeeshops in de praktijk worden gehandhaafd en nageleefd, en van de veranderingen hierin ten opzichte van eerdere jaren, zodat het beleid mede op basis van deze informatie verder vorm kan worden gegeven.