• Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid - naar een 'improvisatiemodel'

      Montfort, C. van; Brink, G. van den; Schulz, M.; Maalsté, N. (Universiteit van Tilburg, 2012)
      Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle Publiek-private samenwerking (PPS)-constructie en hoe kan PPS worden bevorderd?