• Kwaliteit in zware tijd - marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening

      Voert, M.J. ter; Zwenk, F.; Beenakkers, E.M.Th. (medew.) (WODC, 2011)
      In 1999 is de nieuwe wet op het notarisambt (Wna) ingevoerd. Een van de doelstellingen van de Wna was dat meer marktwerking zou leiden tot een kwalitatief betere dienstverlening. Vanaf het begin is er echter discussie geweest over de uitholling van de kwaliteit onder invloed van de marktwerking. Door de invoering van de Wna is de concurrentie binnen het notariaat toegenomen. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in: (1) de marktontwikkelingen binnen het notariaat, (2) de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening van notarissen, (3) het verband tussen marktwerking en vraaguitval en de kwaliteit van de notariële dienstverlening. INHOUD: 1. Inleiding 2. Marktontwikkelingen 3. Kwaliteit van de kantoororganisatie 4. Kwaliteit van producten 5. Kwaliteit en service 6. Naleving wet- en regelgeving 7. Slotbeschouwing