• Recidivebericht 2012 - landelijke cijfers met betrekking tot de strafrechtelijke recidive van justitiabelen uit de periode 2002-2009

      Wartna, B.S.J.; Tollenaar, N.; Blom, M.; Verweij, S.; Alberda, D.L.; Essers, A.A.M. (WODC, 2012)
      Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd. Deze Factsheet richt zich op vaste dadergroepen: volwassen daders met een strafzaak, minderjarige daders met een strafzaak, ex-gedetineerden, ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen en reclasseringscliënten. Over de terugval in de tbs-sector wordt apart verslag gedaan.