• Doorlooptijden in de strafrechtsketen - ketenlange doorlooptijden en doorlooptijden per ketenpartner voor verschillende typen zaken

      Zuiderwijk, A.M.G.; Cramer, B.; Leertouwer, E.C.; Temürhan, M.; Busker, A.L.J. (WODC, 2012)
      Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt getracht inzicht te verkrijgen in doorlooptijden van strafzaken die in 2005 en 2008 door het Openbaar Ministerie zijn afgerond en anderzijds wordt getracht een methode te ontwikkelen om inzicht te verkrijgen in de manier waarop doorlooptijden van strafzaken in het algemeen worden berekend. De resultaten van dit onderzoek kunnen beschouwd worden als een nulmeting, en de ontwikkelde onderzoeksmethodiek kan worden gebruikt om doorlooptijden in de toekomst te monitoren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuur 3. Methodologie 4. Resultaten ketenlange doorlooptijden van misdrijven met een volwassen verdachte 5. Resultaten doorlooptijden per ketenpartner van misdrijven met een volwassen verdachte 6. Resultaten ketenlange doorlooptijden van overtredingen met een volwassen verdachte 7. Resultaten ketenlange doorlooptijden van misdrijven met een jeugdige verdachte 8. Resultaten doorlooptijden per ketenpartner van misdrijven met een jeugdige verdachte 9. Resultaten ketenlange doorlooptijden van overtredingen met een jeugdige verdachte 10. Resultaten Kalsbeeknormen 11. Conclusies en discussie