• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan - kennis over effectiviteit

      Gosepa, S.R.E.; Schreijenberg, A.; Homburg, G.H.J. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2011)
      Het onderhavige onderzoek evalueert de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De KVU is een initiatief van het ministerie van Justitie, dat in 2005 overgedragen is aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat hierin samenwerkt met Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het onderzoek naar de KVU heeft tot doel om zicht te geven op condities voor een effectief veilig-uitgaansbeleid en op de mate waarin de huidige KVU daaraan voldoet. Daarmee moet duidelijker worden of de KVU in zijn huidige opzet - een landelijk beleidsprogramma met landelijk georganiseerde ondersteuning en uitwerking door lokale partners - effectief kan zijn en waar mogelijke verbeterpunten liggen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Maatregelen voor veilig uitgaan en effectiviteit 4. Samenwerking bij KVU 5. KVU en effectiviteit 6. Een effectieve KVU: discussie