• Nationale Drug Monitor - jaarbericht 2010

      Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.); Meijer, R.F. (red.); Croes, E.A. (red.); Brunt, T. (red.); Ketelaars, A.P.M. (red.) (Trimbos-instituut, 2011)
      De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik (drugs, alcohol en tabak). Het WODC verzorgt sinds 2002 informatie in de NDM over de omvang en de aard van de drugsgerelateerde criminaliteit en ontwikkelingen hierin. Het WODC verzorgt twee hoofdstukken in de NDM. Een hoofdstuk betreft Opiumwetdelicten: productie, smokkel, handel en bezit van drugs, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente drugsgebruikers: hun kenmerken, hun delicten – vaak vermogensdelicten - en de interventies die door justitie gepleegd worden om de recidive terug te dringen. De Justitiehoofdstukken van de NDM laten de stand van zaken zien anno 2009 en schetsen de ontwikkelingen over de periode 2003-2009.