• Overzicht en stand van zaken uitstapprogramma's voor prostituees - factsheet

      Heuts, L.; Homburg, G. (Regioplan beleidsonderzoek, 2013)
      De Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) was bedoeld als tijdelijke stimuleringsregeling voor het opzetten van uitstapprogramma’s voor prostituees naar de gemeenten. De RUPS was een tijdelijke subsidieregeling met een looptijd van twee jaar tot 1 juli 2011. De centrale onderzoeksvraag was: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitstapprogramma's voor prostituees die na sta stopzetting van de RUPS in 2011 lokaal zouden worden overgenomen en wat is de beleidsvisie van de betrokken gemeenten op de hulp bij het beëindigen van werkzaamheden van prostituees?