• Wetgeving met beleid - bouwstenen voor een bruikbare wetgevingstheorie

      Veerman, G.J.; Mulder, R. (Clearinghouse voor Wetsevaluatie, 2010)
      De doelstelling van dit onderzoek is: Het verkrijgen van inzicht in hoe, onder welke omstandigheden en waarom wetgeving werkt en welke bijdrage zij levert aan het bereiken van de door de overheid gestelde doelen; dit in de Nederlandse context. INHOUD: 1. Inleiding 2. Over onderzoek naar de werking van wetgeving 3. Interventies en mechanismen 4. Over de methode 5. Een wetgevingsframe 6. Nadere uitwerking van de elementen van het frame 7. Een rudimentaire theorie over de werking van wetgeving