• Onderzoek naar de Preventielijn voor het midden- en kleinbedrijf in de agglomeratie Utrecht - belangrijkste bevindingen

   Cozijn, C.; Essers, J.J.A. (WODC, 1993)
   Op initiatief van het Ministerie van Justitie werden eind september 1992 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de agglomeratie Utrecht benaderd via een mailing. Hierbij werden de bedrijven gewezen op de mogelijkheid om via een 06-nummer of door middel van het invullen van een antwoordkaart bij de preventielijn informatiemateriaal aan te vragen over de mogelijkheden tot preventie.
  • Onderzoek naar de Preventierichtlijn agglomeratie Utrecht - belangrijkste bevindingen

   Cozijn, C.; Essers, J.J.A. (WODC, 1993)
   Door het Bureau Criminaliteitspreventie van de politie Utrecht zijn in 1991 en 1992 experimenten uitgevoerd met als doel het uittesten van de mogelijkheden van 'de preventielijn'. De bedoeling is om de arbeidsintensieve en daardoor dure persoonlijke preventieadviezen bij mensen thuis, te vervangen door een centrale plaats waar het publiek op een makkelijke manier informatie over preventie kan aanvragen.