• Coffeeshops in Nederland 2007 - aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007

      Bieleman, B.; Beelen, A.; Nijkamp, R.; Bie, E. de (WODC, 2008)
      Dit is de achtste monitor over het aantal officieel gedoogde coffeeshops en het gemeentelijk beleid in Nederland. Ingegaan wordt op de door de gemeenten vastgelegde beleidscriteria, waaronder de AHOJ-G criteria en de exploitatie- en vestigingscriteria. Tevens is een vergelijking gemaakt met resultaten uit voorgaande jaren.