• Zorgvuldigheid van asielbeslissingen - Een vergelijking tussen de oude de nieuwe Vreemdelingenwet

      Kromhout, M.H.C.; Olde Monnikhof, M.; Kulu-Glasgow, I.; Munk, K.; Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 2006)
      Dit rapport is onderdeel van de 'Evaluatie van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot de asielprocedure' van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet. In dit onderzoek wordt 'kwaliteit' gedefinieerd in termen van zorgvuldigheid en wordt nagegaan hoe de voornemenprocedure en de individuele verlenging van de beslistermijn onder de Vw 2000 hieraan bijdragen. Dit gebeurt voor wat betreft de voornemenprocedure in vergelijking met de oude Vreemdelingenwet.