• Zorg voor kinderen na partnerdoding

      Alisic, E.; Groot, A.; Snetselaar, H.; Stroeken, T.; Putte, E. van de (Universitair Medisch Centrum Utrecht - Psychotraumacentrum WKZ, 2014)
      Het doel van het onderzoek was om de gevolgen van partnerdoding voor minderjarige nabestaanden in kaart te brengen en om informatie te verzamelen over het gezag, de plaatsing, de omgang met de dader-ouder, en de rol van instanties in deze zaken. Met deze kennis kunnen betrokken instanties beter bepalen hoe passend invulling gegeven kan worden aan het belang van minderjarige nabestaanden. Een belangrijk streven was ook om jonge nabestaanden en hun verzorgers een stem te geven en hun perspectief helder te krijgen. INHOUD: 1. Inleiding en vraagstelling 2. Achtergrond 3. Methode 4. Hoeveel kinderen verliezen een ouder door partnerdoding? 5. Gezinskenmerken voorafgaand aan de partnerdoding 6. Kenmerken en omstandigheden van de partnerdoding zelf 7. Woonsituatie van de kinderen na de doding 8. Gezag en voogdij na de doding 9. Psychosociale gevolgen voor kinderen en verzorgers 10. Directe ondersteuning en communicatie over de doding 11. Hulpverlening voor kinderen en verzorgers 12. Omgang met de dader-ouder 13. Contact tussen betrokken families 14. Ervaringen van kinderen en families met betrokken instanties 15. Casusbeschrijvingen 16. Discussie en conclusies 17. Dankwoord 18. Literatuurverwijzingen 19. Topic list voor kwalitatieve interviews