• Zorg in en om de Extra Beveiligde Inrichting - Een onderzoek naar de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden in de EBI Vught

      Mol, G.D.; Verschuren, P.J.M.; Staak, C.P.F. van der (Katholieke Universiteit Nijmegen - Academisch Centrum Sociale Wetenschappen, 2000)
      Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in het beleid dat in de EBI gevoerd wordt ten aanzien van de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden. Omdat complicaties verwacht werden (causaliteit, betrouwbaarheid, medewerking gedetineerden enzovoort) en belang gehecht werd aan een zorgvuldige uitvoering van dit onderzoek, is besloten het onderzoek in fasen te laten uitvoeren. Geconcludeerd kan worden dat de aandacht voor zorg voor de psychische conditie van EBI-gedetineerden, zoals verwoord in beleidsstukken, teruggevonden wordt in de dagelijkse gang van zaken in de EBI. Om iets te kunnen zeggen over het effect van het EBI-regime op het psychische welzijn van gedetineerden is empirisch onderzoek nodig. De onderzoekers geven hiervoor een onderzoeksopzet waarmee zij dit mogelijk achten, mits aan een aantal randvoorwaarden voldaan kan worden.