• Zonder huis en haven

      Unknown author (WODC, 1998)
      Steeds meer groepen vallen door het vangnet van de verzorgingsstaat. Veel zwerfjongeren, daldozen, psychisch gestoorden en verslaafden vertoeven buiten het opvang- en hulpcircuit. Sommigen komen niet in aanmerking voor opname omdat ze geen gevaar voor zichzelf of voor de samenleving opleveren. Anderen zijn nauwelijks aanspreekbaar en mijden zorginstanties. De illegale vreemdelingen vormen een andere groep van buitenstaanders die tussen de wal en het schip valt. Deze groep heeft formeel gezien geen recht op hulp en voorzieningen; het officiele beleidsstreven van herintegratie is voor hen - in tegenstelling tot daklozen - niet van toepassing. In deze aflevering van Justitiele verkenningen wordt de problematiek van beide groepen buitenstaanders geInventariseerd. Hoe belanden thuislozen en illegale vreemdelingen in de marge van de samenleving? Wat is hun voorgeschiedenis? Wat zijn hun overlevingsstrategieen? Wat kunnen zorginstellingen en de politie doen? Ligt een 'normaal' bestaan in het verschiet? Kan de negatieve spiraal van marginalisering worden doorbroken?