• Zolang kleur kleur heeft - Ervaringen van klanten met de forensische psychiatrie

      Graaf, W. van de; Haaster, H.P.M. van (Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid, 2001)
      De forensische psychiatrie is in de politiek en in de samenleving veel besproken. Maar wat vinden de cliënten er eigenlijk van? Welke ervaringen hebben zij met de strenge regiems en de behandeling? Hoe zien zij hun maatschappelijke kansen? Steeds vaker wordt aandacht gevraagd voor kwaliteitsbeoordeling van voorzieningen door diegenen die van het aanbod van die voorzieningen gebruik maken: de cliënten. Met betrekking tot de forensische psychiatrie wordt nu voor het eerst aan deze vraag beantwoord. Er is tot nu toe weinig bekend over de ervaringen van cliënten met de hulpverlening en met de specifieke omstandigheden in de forensisch psychiatrische voorzieningen. Dit onderzoek leidt tot een eerste systematisering van die ervaringen. Tevens leidt het tot een kwaliteitsoordeel over deze voorzieningen