• Zo maken wij wetten... - een beschrijving van het wetgevingsproces in de praktijk

      Voermans, W.J.M.; Wijk, R. van; Janssen, M.F.W.H.A (Technische Universiteit Delft, 2010)
      Het doel dat het IST-onderzoek dient is het verkrijgen van een generiek en gedeeld inzicht in de wijze waarop regelingen momenteel tot stand komen. Dit dient op zodanige wijze te geschieden dat de resultaten als uitgangspunt kunnen dienen voor een - door de bij de wetgevingspraktijk betrokken actoren mede ingevulde en gedeelde - herinrichting van de wetgevingspraktijk. Dit mede ter verbetering van de regelgeving, door het intensiveren van het gebruik van e-diensten binnen de wetgevingspraktijk. De opdracht voor het IST-onderzoek luidde: Het verkrijgen van gestructureerd inzicht in het proces van wetgeving, de wet als product en de middelen die worden ingezet om het wetgevingsproces te ondersteunen.