• Zinloos geweld

      Unknown author (WODC, 1999)
      In deze Momentopname wordt een beknopte beschrijving gegeven van het fenomeen zinloos geweld. Eerst wordt aangegeven wat er onder verstaan wordt. Vervolgens komen informatie over het aantal geweldsdelicten in Nederland en de verschillende vormen van zinloos geweld aan de orde. Daarna worden de kenmerken van daders en slachtoffers beschreven. Ten slotte wordt aangegeven welke beleidsvoornemens de overheid heeft geformuleerd en welke maatregelen worden getroffen.