• Zicht op wetgevingskwaliteit - Een onderzoek naar de wetgevingsadvisering van de Raad van State

      Broeksteeg, J.L.W.; Hardy, E.M.J.; Klosse, S.; Peeters, M.G.W.M.; Verhey, L.F.M. (WODC, 2005)
      Aan de hand van bestudering en analyse van een aantal parlementaire stukken is getracht een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de Raad van State in de wetgevingsadvisering de beginselen toetst aan de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ geformuleerde wetgevingskwaliteitseisen en eventuele andere eisen van wetgevingskwaliteit. Daarnaast is onderzocht hoe de regering en het parlement met de adviezen van de Raad van State omgaat. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgevingsadvisering door de Raad van State: het algemene kader Rechtmatigheid 3. Doeltreffendheid en doelmatigheid 4. Subsidiariteit en evenredigheid 5. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 6. Onderlinge afstemming 7. Eenvoud-duidelijkheid-toegankelijkheid 8. Conclusies