• Zicht op langlopende conflicten van burgers - een haalbaarheidsonderzoek

      Geurts, T. (WODC, 2014)
      In deze notitie wordt in kaart gebracht hoe het langlopende WODC-onderzoeksproject, de geschilbeslechtingsdelta, te gebruiken is voor het krijgen van zicht op het aantal conflicten van burgers dat langer duurt dan één jaar. INHOUD: 1. Inleiding 2. Inrichting geschilbeslechtingsdelta 3. Informatie-inventarisatie 4. Beperkingen secundaire analyse 5. Conclusie