• Zelfredzaamheid gedetineerden - Mogelijkheden binnen de muren

      Molleman, T. (WODC, 2014)
      Om meer zicht te krijgen op acties en maatregelen ter bevordering van zelfredzaamheid in een penitentiaire setting heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het WODC gevraagd een studie uit te voeren waarin ervaringen met zelfredzaamheid bij gedetineerden in andere westerse landen worden onderzocht. Ook aanpalende sectoren zoals gesloten psychiatrische settings kunnen hierbij interessant zijn. In deze studie wordt niet alleen naar positieve of ‘wenselijke’ effecten van deze acties en maatregelen op het gebied van zelfredzaamheid gekeken, ook eventuele negatieve uitkomsten en neveneffecten worden gerapporteerd. De bevindingen van deze studie kunnen van waarde zijn bij de invulling van nieuwe (kostenbesparende) regimes. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Dagprogramma 4. (Self-)Management 5. Omgevingsfactoren 6. Technologische ontwikkelingen 7. Conclusie