• Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in de periode 1990-2001

      Kruissink, M.; Essers, A.A.M. (WODC, 2004)
      Vanaf eind jaren tachtig houdt het WODC bij hoe de jeugdcriminaliteit in ons land zich ontwikkelt. Ongeveer om de twee jaar verschijnt een rapport waarin de ontwikkeling wordt geanalyseerd aan de hand van politiecijfers en periodiek herhaald 'self-reportonderzoek' onder steekproeven van jongeren.